Select Page

5. simpozij ETIKA V MEDICINI je namenjen zdravnikom specialistom in specializantom vseh strok ter medicinskim sestram. Vabljeni so tudi študentje medicine, zdravniki sekundariji, zdravstveni delavci ter seveda vsi ostali, ki se srečujete z etičnimi vprašanji v medicini.

Datum: 12.5.2022
Termin: od 13:00 do 19:00 ure

Lokacija: spletno predavanje preko aplikacije Webex
Število udeležencev: ni omejeno

PROGRAM:

13:00 – 13:20 
Učenje medicinske etike na MF UL   (prof. dr. Igor Švab)

13:20 – 13:40 
Izkušnje izobraževanja iz medicinske etike na tuji univerzi (Leuven)   (Meta Rus, dr. med.)

13:40 – 14:00 
Učenje deontologije na MF UL   (prof. dr. Jože Balažic)

14.00 – 14.20 
Učenje medicinske etike v družinski medicini   (prof. dr. Danica Rotar Pavlič)

14.20 – 14.30  Razpravljanje 

14:30 – 14.50  
Bioetična razmišljanja o telesu v klinični medicini   (prof. dr. Štefan Grosek)

14:50 – 15.10 
O dostojanstvu človeka
  (izr. prof. dr Roman Globokar)

15:10 – 15:30 
Etične dileme pri draženju globokih struktur možganov   (Mitja Benedičič, dr. med.)

15:30 – 15:50 
Od etike nevroznanosti do nevroznanosti etike   (prof. dr. Zvezdan Pirtošek)

15.50 – 16.00  Razpravljanje

16:00 – 16:20 
Etične dileme pri presejanju novorojencev   (doc. dr. Urh Grošelj)

16:20 – 16.40 
Etične dileme pri obravnavi redkih bolezni   (doc. dr. Mojca Žerjav Tanšek)

16:40 – 17:00 
Kako se etična vprašanja v medicini odražajo v življenju mladostnika s spinalno mišično atrofijo?   (Maks Lenart Černelč)

17:00 – 17:20 
Nadomestno materinstvo-etične dileme   (asist. David Lukanovič)

17:20 – 17.30  Razpravljanje 

17:30 – 17:50 
Legalizacija evtanazije? Etični razlogi za in proti   (prof. dr. Borut Ošlaj)

17:50 – 18:10  
Evtanazija v očeh zdravnika-Etični razlogi proti   (prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar)

18:10 – 18:30 
Medicinska etika v simulacijski medicini   (prof. dr. Vesna Novak Janković)

18:30 – 18:50 
Nadomestna privolitev v zdravljenje   (Nejc Seitl, mag. prav.)

Moderatorja: prof. dr. Adolf Lukanović, asist. Miha Oražem

Organizacijski odbor:

predsednik: Bojan Veberič, univ. dipl. nem.
člani: asist. David Lukanovič dr. med., Meta Rus, dr. med., asist. Matevž Trdan, dr. med.

Strokovni odbor:

predsednik: prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., višji svetnik
člani:  doc. dr. Urh Grošelj, dr. med.; asist. Miha Oražem, dr. med.; prof. dr. Vesna Novak Janković, svetnica dr. med.; prim. Dušica Pleterski Rigler, dr. med., prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med., višja svetnica