7. SIMPOZIJ ETIKA V MEDICINI

»OD HIPOKRATA DO UMETNE INTELIGENCE V MEDICINI«

 v organizaciji

Katedre za medicinsko etiko, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

7. simpozij ETIKA V MEDICINI je namenjen zdravnikom specialistom in specializantom vseh strok ter medicinskim sestram. Vabljeni so tudi študentje medicine, zdravniki sekundariji, zdravstveni delavci ter seveda vsi iz drugih pedagoških, raziskovalnih in akademskih strok, ki se srečujete z etičnimi vprašanji v medicini in v družbi.

Datum: 9. 5. 2024, četrtek
Termin: 13:00 – 19:00 ure

PROGRAM:

MODERATORJI SIMPOZIJA     
Adolf Lukanovič, Vesna Novak Jankovič, Miha Oražem

ORGANIZATORJA TEME:
Stjepan Štivić, Štefan Grosek 

13:00 – 13:10 
Uvodne besede / Introduction (Bojan Veberič, Štefan Grosek)

13:10 – 13:30 
Od Hipokrata do Umetne inteligence / From Hippocrates to Artificial Intelligence (Maks Lenart Černelč)

13:30 – 13:50 
Etične dileme humanega biomonitoringa / Ethical Dilemmas of Human Biomonitoring (Lucija Perharič)

13:50 – 14.10 
Umetna inteligenca v medicini in etično-pravni problemi / Artificial Intelligence in Medicine and Ethical-Legal Issues (Blaž Ivanc)

14.10 – 14.30 
ChatGPT in akademska integriteta / ChatGPT and Academic Integrity (Bojan Veberič)

14:30– 14.50  
Stališča raziskovalcev in učiteljev o umetni inteligenci na MF UL / Attitudes of Researchers and Teachers on Artificial Intelligence at the Faculty of Medicine, University of Ljubljana (Eva Škrlep, Stjepan Štivić, Jonas Miklavčič, Jaro Lajovic, Vanja Erčulj, Štefan Grosek)

14:50 – 15.10 
RAZPRAVA / Discussion         

 

ORGANIZATORJA TEME:
Borut Ošlaj, Jonas Miklavčič  

15:10 – 15:30 
Transhumanizem / Transhumanism (Borut Ošlaj)

15:30 – 15:50 
Fenomenologija telesnosti / The Phenomenology of Embodiment (Branko Klun)

15.50 – 16.10 
Globalna etika v medicini / Global Ethics in Medicine (Vojko Strahovnik)

16:10 – 16:30 
Sodelovanje pri mednarodnih medicinskih humanitarnih projektih / Participation in international medical humanitarian projects (Jernej Brecelj)

16:30 – 16.50  
Etični vidiki humanitarne  psihosocialne pomoči otrokom na vojnih področjih / Ethical aspects of humanitarian psychosocial assistance to children in war zones (Anica Mikuš Kos)

16:50 – 17:10 
RAZPRAVA / Discussion         

           

ORGANIZATORICI TEME:
Jadranka Buturović Ponikvar, Maja Ovsenik 

17:10 – 17:30 
Etične dileme v zobozdravstvu / Ethical Dilemmas in Dentistry (Maja Ovsenik)

17:30 – 17.50 
Etične dileme pri uporabi človeških bioloških vzorcev / Ethical Dilemmas in the Use of Human Biological Samples (Damjana Rozman)

17:50 – 18:10 
Etične dileme predrojstne genetike / Ethical Dilemmas in Prenatal Genetics (Ksenija Geršak)

18:10– 18:30  
Etika pri vrhunskih športnikih otrocih in adolescentih / Ethics in Elite Sports for Children and Adolescents (Ivan Čuk)

18:30 – 18:50 
Etične dileme pri izoblikovanju in izražanju volje pacientov / Ethical Dilemmas in Shaping and Expressing Patients’ Will (Peter Pregelj)

18:50 – 19:10  
RAZPRAVA / Discussion         

19:10-19:20   
ZAKLJUČEK SIMPOZIJA IN KLJUČNI POUDARKI / Conclusion and Keywords of the Symposium   

   

Lokacija: Spletno predavanje preko aplikacije Webex
Location: Online Lecture via Webex Application

Število udeležencev: ni omejeno
No limit on the number of participants

Organizacijski odbor / Organizing Committee:
Predsednik / Chairman: Bojan Veberič, univ. dipl. nem.;
Člani / Members: asist. David Lukanovič, Meta Rus, dr. med., asist. Matevž Trdan, dr. med.; prof. dr. Jože Pižem, dr. med., Žiga Kušar, univ. dipl. ing. el.

Strokovni odbor / Expert Committee:
Predsednik / Chairman: prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., višji svetnik;
Člani / Members: izr. prof. dr. Urh Grošelj, dr. med.; asist. Miha Oražem, dr. med.; prof. dr. Vesna Novak Janković, dr. med., svetnica; prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med., višja svetnica; prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med., svetnica; prof. dr. Adolf Lukanović, dr. med., višji svetnik; prof. dr. Borut Ošlaj; dr. Stjepan Štivić; Jonas Miklavčič; izr. prof. dr. Blaž Ivanc, univ. dipl. prav.; prof. dr. Maja Ovsenik, dr. dent. med., Maks Lenart Černelč; prof. dr. Peter Pregelj, dr. med.