Seminar iz medicinske etike

za specializante intenzivne medicine

23. 01. 2024 od 14:00 -18:00
Predavalnica na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja
UKC Ljubljana, Japljeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

PROGRAM SREČANJA 

14:00-14:25
Temeljna načela medicinske etike v intenzivni medicini
prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., višji svetnik

14:30-14:55 
Etične dileme pri sprejemu in zdravljenju odraslih v enoto za intenzivno medicino – praktični primeri
prim. Rafael Kapš, dr. med.

15:00-15:25
Etične dileme pri sprejemu in zdravljenju otrok v pediatrični enoti za intenzivno medicino
doc. dr. Petja Fister, dr. med.

15:30-15:55
Etične dileme v enotah za intenzivno medicino v času epidemije
prof. dr. Mataž Jereb, dr. med.

16:00-16:25
Etične dileme ob koncu življenja v enoti za intenzivno medicino
asist. dr. Nataša Milivojevič, dr. med.

16:30-16:55
Etične dileme v neonatalni intenzivni enoti, ko se rodi nedonošenček na meji viabilnosti
dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med.

17:00-17:25
Pravni vidiki zdravljenja in prenehanja zdravljenja v intenzivni medicini
Nejc Seitl, mag. prava 

17:25-17: 50
Darovanje organov po cirkulacijski smrti
prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med., višja svetnica

17:50-18:00
Povzetki in zaključki seminarja

Organizator:
Slovensko združenje za intenzivno medicino
Katedra za medicinsko etiko, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Strokovni vodja: Prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., višji svetnik
Organizacijski vodja in tehnični urednik: asist. Matevž Trdan, dr. med.

Število udeležencev: ni omejeno

Organizator bo poslal na Zdravniško zbornico Slovenije vlogo za pridobitev kreditnih točk