Poznavanje in stališča nekaterih etičnih vprašanj pri raziskovalnem delu