»Simpozij je ob 10. obletnici smrti posvečen mednarodno priznanemu

medicinskemu etiku, akademiku in profesorju dr.Jožetu Trontlju«

 

6. simpozij ETIKA V MEDICINI je namenjen zdravnikom specialistom in specializantom vseh strok ter medicinskim sestram. Vabljeni so tudi študentje medicine, zdravniki sekundariji, zdravstveni delavci ter seveda vsi ostali, ki se srečujete z etičnimi vprašanji v medicini.

Datum: četrtek 11.5.2023
Termin: od 13:00 do 19:00 ure

Lokacija: spletno predavanje preko aplikacije Webex
Število udeležencev: ni omejeno

PROGRAM:

Moderatorji simpozija:
Adolf Lukanovič in Miha Oražem, Vesna Novak Jankovič

13:00 – 13:10
Uvodne besede I (Tatjana Trontelj)

13:10 – 13:20
Uvodne besede II (Tone Žakelj)

13:20 – 13:40
Akademik prof. dr Jože Trontelj in medicinska etika (Urh Grošelj)

13:40 – 14:00
Sodelovanje z akademikom prof. dr. JožetomTrontljem pri delu na KME RS (Dušica Pleterski Rigler)

14.00 – 14.20
Sodelovanje z akademikom prof. dr. Jožetom Trontljem pri delu na SAZU (Franc Strle)

14.20 – 14.30
Razpravljanje

14:30– 14.50
Ugovor vesti (David Lukanovič)

14:50 – 15.10
Etične dileme pri transfuziji krvi in krvnih pripravkov pri osebah, ki jih odklanjajo (Nejc Seitl)

15:10 – 15:30
Etika v urgentni medicini (Miha Kovač)

15:30 – 15:50
Etika skrbi (Meta Rus)

15.50 – 16.00
Razpravljanje

16:00 – 16:20
Poznavanje možnosti paliativne oskrbe med laičnim prebivalstvom (Danica Rotar Pavlič)

16:20 – 16.40
Etične dileme pri uporabi umetne inteligence in digitalnega dvojčka v klinični medicini (Stjepan Štivić)

16:40 – 17:00
Kdaj in kako naj se odloči mladostnik za zdravljenje ali vključitev v klinično raziskavo (Maks Lenart Černelč)

17:00 – 17:20
Inovativna genska terapija na primeru CAR-T celic v klinični medicini in etične dileme (Simona Lucija Avčin)

17:20 – 17.30
Razpravljanje 

17:30 – 17:50
Etične dileme pri obravnavi redkih bolezni (Mojca Žerjav Tanšek)

17:50– 18:10
Od spolnih celic do zarodka-kdaj pridobi zarodek status osebnosti in dostojanstva (Urban Vrtačnik)

18:10 – 18:30
Etične dileme pri spremembi spola  (Irena Rahne Otorepec)

18:30 – 18:50
Prisilno zdravljenje oseb z motnjami v duševnem zdravju (Blaž Ivanc)

18:50-19:00
Razpravljanje in zaključek simpozija

Število udeležencev: ni omejeno

Organizacijski odbor: predsednik Bojan Veberič, univ. dipl. nem.;
člani: asist. David Lukanovič, Meta Rus, dr. med., asist. Matevž Trdan, dr med., prof. dr. Jože Pižem, dr. med., Žiga Kušar, univ. dipl. ing. el.

Strokovni odbor: predsednik: prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., višji svetnik;
člani: izr. prof. dr. Urh Grošelj, dr. med.; asist. Miha Oražem, dr. med.; prof. dr. Vesna Novak Janković, svetnica dr. med.; prof.
dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med., višja svetnica