Spoštovani udeleženci srečanja,

za nami je 6. simpozij “Etika v medicini”.

Hvala za odlično udeležbo in prijeten dan.
Lepo vabljeni tudi k našim prihodnjim projektom.

Prisilno zdravljenje oseb z motnjami v duševnem zdravju 
(Blaž Ivanc)

Od spolnih celic do zarodka – kdaj pridobi zarodek status osebnosti in dostojanstva 
(Urban Vrtačnik)

Etične dileme pri obravnavi redkih bolezni 
(Mojca Žerjav Tanšek)

Inovativna genska terapija na primeru CAR-T celic v klinični medicini in etične dileme 
(Simona Lucija Avčin)

Kdaj in kako naj se odloči mladostnik za zdravljenje ali vključitev v klinično raziskavo 
(Maks Lenart Černelč)

Poznavanje možnosti paliativne oskrbe med laičnim prebivalstvom 
(Danica Rotar Pavlič)

Etika skrbi
(Meta Rus)

Etika v urgentni medicini
(Miha Kovač)

Etične dileme pri transfuziji krvi in krvnih pripravkov pri osebah, ki jih odklanjajo 
(Nejc Seitl) 

Ugovor vesti 
(David Lukanovič) 

Akademik prof. dr Jože Trontelj in medicinska etika 
(Urh Grošelj)